ถ่ายได้นิ่มกว่า แต่ก่อน!

ถ่ายนิ่มกว่าแต่ก่อน

   ไฟเบอร์เมท คิดดี้ ใยอาหารพรีไบโอติกจากธรรมชาติสำหรับเด็กท้องผูก ไฟเบอร์เมท คิดดี้ ใยอาหารธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่นช่วยให้เด็กๆ ได้รับใยอาหารจากธรรมชาติที่ง่ายดายกว่าเดิม ผลิตจากถั่ว Guar Bean ผลิตด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจนได้ใยอาหารจากธรรมชาติที่ละลายได้ง่ายในน้ำ ไม่มีสี กลิ่นและรส ไม่ข้นหนืด ไม่พองตัวแบบไฟเบอร์ในแบบเดิมๆ ช่วยแก้ ปัญหาท้องผูกของลูกน้อย ให้ขับถ่ายได้เป็นประจำแล้วยังช่วยให้อุจจาระนิ่ม และขับถ่ายได้ง่ายดายกว่าเดิม