Constipation is more dangerous than you think.

ท้องผูกเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย จากข้อมูล พบว่าคนไทยมีปัญหาท้องผูกกว่า 1 ล้านคน โดยพบว่าผู้หญิงมีปัญหาท้องผูกมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยกลางคนขึ้นไป และพบมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาการท้องผูกเป็นระยะเวลานานอาจเป็นสาเหตุ ของโรค ที่ร้ายแรงนั้นคือ มะเร็งลำไส้

อาการท้องผูกเป็นระยะเวลานานอาจเป็นสาเหตุของโรคที่ร้ายแรง นั่นคือ มะเร็งลำไส้
จากงานวิจัยของวารสาร Alimentary Pharmacology and Therapeutics พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกมากมายได้แก่

ท้องผูกป้องกันและรักษาได้
โดยเริ่มต้นจากการทานอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว เพิ่มการออกกำลังกาย ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา ซึ่งดูเหมือนจะทำได้ง่ายแต่เป็นไปได้ยาก เพราะนอกจากจะต้องรับประทานผักให้ได้ใยอาหารครบ25 กรัมต่อวัน ในบางคนอาจมีปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้บริโภคผักและผลไม้ที่แข็งและเหนียวได้ลำบาก

ดังนั้นการหาตัวช่วยที่ดีอย่างใยอาหารพรีไบโอติกส์ธรรมชาติที่ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกมาผสมลงในอาหารจึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับประทานและยังช่วยให้ได้รับปริมาณใยอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย


ติดต่อได้ที่
Facebook : FiberMate – ไฟเบอร์เมท

#fibermate #fibermatecrispy #ลูกขี้แข็ง #ท้องผูก #ไม่กินผัก #ถ่ายยาก #คนรักสุขภาพ #ขนมเด็ก